Rasefjærfe
Italiener gås
Opprinnelse: Italia
Vekt: Gasse 7-7,5 kg Gås 6-6,5 kg
Egg: Minstevekt 160g Hvit
Finnes i fargene: Hvit