Rasefjærfe
Hvitøyeand
​Aythya nyroca

Hvitøyeand er en mellomstor dykk ad fra Eurasia.
Hekke habitat er myrer og innsjøer med en meter eller mer vanndyp. Disse ender hekker i Sør- og Øst-Europa og Sør- og Vest-Asia. De er trekkfugler, og vintrer lenger sør og inn i Nord-Afrika.
Den voksne hannen er en rik kastanje farge med en mørkere rygg og et gult øye. Den rene hvite understjert bidrar til å skille denne arten fra noe lignende toppand . Hunnen er lik, og med en mørke øyne.
Disse er selskapelige fugler, danner store flokker om vinteren, ofte blandet med andre dykk ender.
Disse fuglene spiser hovedsakelig ved dykking eller beiting. De spiser vannplanter med noen bløtdyr , vannlevende insekter og småfisk. De spiser ofte om natten.
And
Andrikk