Rasefjærfe
Hvit ørefasan
(Crossoptilon Crossoptilon)

Samme som hoss blå ørefasan, bare at denne er litt mindre i størrelse.
Foto: Ann Eva Hoston