Rasefjærfe
Hvit edelfasan
(Phasianus Colchicus Albus)
Farge hvit.
En mutasjon av Edelfasan.
Høne