Rasefjærfe
Grønnfasan
(Phasianus Colchicus Mut. Tenebrosus)
Denne er en mutasjon av Edelfasan.