Rasefjærfe
Gravand
Tadorna tadorna

Beskrivelse:
Stor som en ærfugl, men med lengre hals og mer gåsefasong. Fint farget i markerte felter med hvitt, brunt og mørkegrønt. Nebbet rødt, og hannen med en stor rød knøl på nebbroten. Ellers er begge kjønn like hele året. Den er 54-66 cm.
Hekking:
Graver ofte en meterlang gang i jord eller sand inn til et reirkammer, men hekker også under store steinblokker, båtnaust eller tette einerbusker, i Sverige også i hule trær. Legger 10–12 egg. Den norske hekkebestanden er anslått til 2000–5000 par. Hekker i det nordvestlige Europa og deler av Sentral-Asia. I Norge langs kysten iberegnet nærliggende ferskvann nord til Finnmark.
Andrikk
And