Rasefjærfe
Grå påfuglfasan
(Polyplectron Bicalcaratum)

Samme som hoss brun påfuglfasan, bortsett fra at denne er større og den har topp.
Legger 2-3 egg i året, rugetid 21 dager.