Rasefjærfe
Gamle engelske kamphøns
Opprinnelse: England
Vekt: Hane 2,5-2,75 kg Høne 1,75-2,25 kg
Egg: Minstevekt 50g Idealvekt 55g Gulhvit
Finnes i fargene: Gullhalset og Sølvhalset.
Hane, Gullhalset.
Bildet er hentet fra Google.

dverg:

Vekt: Hane 1000g Høne 800g
Egg: Minstevekt 30g Idealvekt 33g