Rasefjærfe
Flekknebband
​Anas poecilorhyncha

Flekknebbanden hekker i tropiske og østlige Asia.
Denne anda er bosatt i den sørlige delen av sitt slag fra Pakistan og India til det sørlige Japan. De er ganske selskapelige utenfor hekkesesongen og danner små flokker. De nordligste bestandene har utvidet sitt utbredelsesområde nordover med mer enn 500 km siden tidlig på 20-tallet, muligens som en reaksjon på den globale oppvarmingen.
Denne anda er rundt samme størrelse som en stokkand . Den måler 55-63 cm (22-25 tommer) i lengde og 83-95 cm (33-37 tommer) over vingene, med en kroppsmasse av 790-1,500 g (1,74 til 3,31 lb). Disse er hovedsakelig grå ender med en blekere hode og nakke og en svart regning tippet lys gul. 
De liker seg ved ferskvann innsjøer og myrer i ganske åpent land og beiter hovedsakelig på kvelden eller om natten. Den hekker på bakken i vegetasjonen i nærheten av vann, og legger 8-14 egg .
Både mannlige og kvinnelige har lyder som ligner på stokkand .