Rasefjærfe
Færøyske gås
Opprinnelse: Færøyene
Vekt: Gasse 5-5,5 kg Gås 4-4,5 kg
Egg: Minstevekt 130g Gråhvit
Finnes i fargene: Brun broget og Blå broget
Foto/eier: S.Hansen.
Foto/eier: S.Hansen.