Rasefjærfe
Faverolles
Opprinnelse: Frankrike
Vekt: Hane 3,5-4 kg Høne 3-3,5 kg
Egg: Minstevekt 55g Idealvekt 61g lysegul til brun
Finnes i fargene: Laksefarget.
Hane, laksefarget.
Foto: Poultry Brandkårsskogen
Høne, laksefarget.
Foto: Poultry Brandkårsskogen
Laksefarget kyllinger.
Foto: Asbjørg Sæterbø

dverg:

Vekt: Hane 1300g Høne 1100g
Egg: Minstevekt 40g Idalvekt 44g