Rasefjærfe
Emdener
Opprinnelse: Tyskland
Vekt: Gasse 11-12 kg Gås 10-11 kg
Egg: Minstevekt 170g Hvit
Finnes i fargene: Hvit