Rasefjærfe
Campiner
Opprinnelse: Belgia
Vekt: Hane 2-2,5 kg Høne 1,5-1,8 kg
Egg: Minstevekt 55g Idealvekt 61g hvit
Finnes i fargene: Sølv
Sølv campiner hane med høne.
Bildet er hentet fra Google.
Sølv campiner høne med kyllinger.
Bildet er hentet fra Google.