Rasefjærfe
Brunplystreand
​Dendrocygna bicolor

Brunplystreand er en plystrende and som hekker over verdens tropiske regioner i store deler av Sentral- og Sør-Amerika, Vestindia , det sørlige USA, Afrika sør for Sahara og det indiske subkontinentet .De har i hovedsak rødbrun fjærdrakt , lange ben og en lang grå tegning, og viser en særegen hvitt bånd på tvers av sin sort hale i flukt. I likhet med andre ender av sin gamle avstamning, har de en plystrende samtale som er gitt i flukt eller på bakken. Den foretrukne habitat er grunne innsjøer, rismarker eller andre våtmarker med rikelig vegetasjon.
Reiret, bygget fra plantemateriale og strå, er plassert blant tett vegetasjon eller i et hull i et tre. De legger rundt ti hvite egg. De er sammen ut livet, bytter aldri make. De bytter på å ruge, og eggene klekkes etter 24-29 dager. Dunete grå andunger forlater reiret innen en dag to, men foreldrene fortsetter å beskytte dem før de er flygedyktige rundt ni uker senere.
Brunplystreanden finner mat i våtmarker på dagen, og om kvelden på frø og andre plantedeler.