Rasefjærfe
Breda
Opprinnelse: Holland
Vekt: Hane 2,5-3 kg Høne 1,75-2,25 kg
Egg: minstevekt 55g idealvekt 60g Hvit
Finnes i fargene: Svart
Breda hane svart.
Bildet er hentet fra Google.
Breda høne svart.
Bildet er hentet fra Google.