Rasefjærfe
Bielefelder
Opprinnelse: Tyskland
Vekt: Hane 3-4 kg Høne 2,5-2,75 kg
Egg: minstevekt 60g idealvekt 66g Brun
Finnes i fargene: Legbarfarget
Bielefelder høner og hane, legbarfarget.
Bildet er hentet fra Google.