Rasefjærfe
Berberhøns
 (alectoris barbara)

Dette 33-36 cm fugl er bosatt oppdretter i tørre, åpne og ofte kupert land.
Sangen er en støyende tre-tre-tre-tre-tre-cheeche-tre-tre-tre.
legger ca. 10-16 egg.
Foto: ​Kari Aasgaard