Rasefjærfe
Aylesbury
Opprinnelse: England
Vekt: Andrikk 3,5 kg And 3 kg
Egg: Minstevekt 80g fra hvit til grønnlig
Finnes i fargene: Hvit