Rasefjærfe
Avl og genetikk
På denne siden finner du info om, avl av renrasede fugler, anatomi, fjærtegninger, hvordan pakke rugeegg og hva som kan gå galt under ruging.
Kyllingens utvikling under ruging, fra dag 1 til 21 (klekking)

Anatomi

Rugeegg

Fjærtegninger

Rugetider

Hva kan gå galt under ruging

Avl av renrasede fugler
 

Starte med svømmefugler?