Rasefjærfe
Australorps
Opprinnelse: Australia
Vekt: Hane 3-4 kg Høne 2,5-3,5 kg
Egg: minstevekt 55g idealvekt 62g lysebrun
Finnes i fargene: Svart, Hvite og Blå randtegnet
Hvit.
Foto: Maren Vevatne
Svart hane.
Foto: Irene Eveline Eskedal
Australorps høne og hane, farge svart.
Bildet er hentet fra Google.
Australorps kyllinger, farge svart.
Bildet er hentet fra google
Australorps hane og høne, blå randet.
Bildet er hentet fra Google.
Australorps høne, blå randet.
Bildet er hentet fra Google.
Blå kylling.
Foto: Bendik Westermann
Svart kylling.
Foto: Bendik Westermann

dverg:

Vekt: Hane 1300g Høne 1000g
Egg: Minstevekt 35g Idealvekt 38g