Rasefjærfe
Appenzeller
Opprinnelse: Tyskland
Vekt: Hane 1,5-1,8 kg Høne 1,2-1,5 kg
Egg: minstevekt 55g idealvekt 60g
Finnes i fargene: Gull sortplettet og Sølv sortplettet.
Sølv sortplettet hane.
Bildet er hentet fra Google.
Sølv sortplettet høne.
Bildet er hentet fra Google.
Gull sortplettet hane.
Bildet er hentet fra Google.
Gull sortplettet høne.
Bildet er hentet fra Google.