Rasefjærfe
Andalusier
Opprinnelse: Spania
Vekt: Hane 2,75-3,0 kg Høne 2,0-2,75 kg
Egg: minstevekt 58g idealvekt 64g Hvit
Finnes i fargene: Blårandet
Andalusier hane.
Bildet er hentet fra Google.
Andalusier høne.
Bildet er hentet fra Google.

dverg:

Vekt: Hane 900g Høne 800g
Egg: Minstevekt 35g Idealvekt 39g