Rasefjærfe
Ancona
Opprinnelse: Italia
Vekt: Hane 2,0 kg Høne 1,7-1,8 kg
Egg: minstevekt 55g idealvekt 60g hvit
Finnes i fargene: Sort hvitplettet
Ancona hane.
Bildet er hentet fra Google.
Kylling.
Foto: Bendik Westermann

dverg:

Vekt: Hane 1000g Høne 900g
Egg: Minstevekt 35g Idealvekt 39g