Rasefjærfe
Hønas anatomi
Skrevet av Elin Breivik
​Som så mange andre dyrearter så er også høns litt spesielt laget innvendig.
Det er viktig for oss som har høns å faktisk vite litt om dette også.
Vet vi hvordan hønene våre er innvendig så kan vi også hjelpe dem hvis det skulle oppstå forskjellige plager som
 tilstoppet kro, mage trøbbel, eggleder betennelse. m.m