Rasefjærfe
Amrock
Opprinnelse: USA
Vekt: Hane 3,0-4,0 kg Høne 2,5-3,0 kg
Egg: minstevekt 58g idealvekt 64g brun til gulbrun
Finnes i fargene: Tverrstripet
Amrock hane.
Bildet er hentet fra Google.
Amrock høner.
Bildet er hentet fra Google.

dverg:

Vekt: Hane 1300g Høne 1100g
Egg: Minstevekt 40g Idealvekt 44g