Rasefjærfe
Amerikanske Peking
Opprinnelse: Amerika
Vekt: Andrikk 3,5 kg And 3 kg
Egg: Minstevekt 70g fra hvit til gulig
Finnes i fargene: Hvit
Foto: Lilliot C. Antonsen Rønning
Foto: Sam Hav-Vik