Rasefjærfe
Amerikanske gås
Opprinnelse: Amerika
Vekt: Gasse 8 kg Gås 7 kg
Egg: Minstevekt 150g Hvit
Finnes i fargene: Gul
Foto: Bendik Westermann
Foto: Bendik Westermann
Foto: Bendik Westermann