Rasefjærfe
amerikansk kjempefasan
Kalles også Canadiske kjempefasan.
Denne fasanen er en rase som er satt sammen av de største jaktfasaner.
Derfor er det primære ved denne rasen størrelsen.
Legger rundt 100 egg i året, rugetid 23-24 dager.