Rasefjærfe
Afrikanske gås
Opprinnelse: Afrika
Vekt: Gasse 7-9 kg Gås 6-8 kg
Egg: Minstevekt 140g Hvit
Finnes i fargene: Hvit