Rasefjærfe
Foto: Endre Romuld

Prydhøns

Informasjon og bilder av godkjente raser i fjærkre standarden.

Duer og kalkun

Informasjon og bilder av godkjente raser i fjærkre standarden.

Svømmefugler

Informasjon og bilder av godkjente raser i fjærkre standarden.

Sykdommer

Litt om sykdommer hoss fjærfe.

Prislister

Her ligger en liste over veiledende priser på prydhøs, domestiserte svømmefugler, svømmefugler, fasaner og vaktel. ingen av prisene er bindene, dette er kun en veiledning.

Fasaner og skogsfugl

Informasjon og bilder av godkjente raser i fjærkre standarden.

Avl og genetikk

På denne siden finner du info om, avl av renrasede fugler, anatomi, fjærtegninger, hvordan pakke rugeegg og hva som kan gå galt under ruging.